תדריך ראשוני

נושאי השיעור

  • בעל הרשיון המיוחד.
  • שלבי התדריך.
  • תהליך הנפקת כלי ירייה לעובדי אבטחה.
  • תעודת הרשאה.
  • מהו יומן נשק?
  • תהליך הרישום ביומן נשק
  • חתימה ביומן נשק-לבעלי נשק צמוד.
  • חוק כלי ירייה.
  • תעודות ורשיונות.