שימוש בתרסיס גז פלפל

מטרת השיעור

הכרת תרסיס הפלפל - תכונותיו ומאפיניו.

נושאי השיעור

  • הכרת תרסיס הפלפל.
  • יתרונות השימוש בתרסיס הפלפל.
  • חסרונות השימוש בתרסיס הפלפל.
  • מגבלות השימוש בתרסיס הפלפל.
  • הבסיס החוקי לשימוש בתרסיס הפלפל.
  • השפעת התרסיס על החשוד.