שיטות כיבוי

נושאי השיעור

  • קירור
  • השנקה
  • ניתוק