שותפים עסקיים

• טלנטק ניהול כשרון
• שמים מערכות הדרכה בע"מ,
• אלישע הדרכות רפואה
• הסמת
פתאל