רושם ראשוני, סטראוטיפים, מודל אפר"ת

מטרת השיעור

 • המשתתפים יכירו עקרונות מפתח בנושא תקשורת בין אישית הרלוונטיים לתחום עיסוקם כמאבטחים.
 • המשתתפים ינתחו אירועים וסיטואציות באמצעות מערכת הלמידה המתוקשבת.
 • המשתתפים יידעו להתאים את הכלים שנלמדו לסביבת העבודה שלהם.

אוכלוסיה

בודקים ומאבטחים  לקראת הכשרה או/ ו לצורך שמירת כשירות.

נושאי השיעור

 • מהו רושם ראשוני?
 • כיצד הרושם הראשוני נוצר?
 • מה משפיע על גיבוש הרושם הראשוני?
 • כיצד מתקשר המושג" רושם ראשוני" לעבודת המאבטח?
 • סטריאוטיפים- הגדרה.
 • דוגמאות לסטראוטיפים.
 • דוגמאות לסטריאוטיפים מעולם האבטחה.
 • מודל אפר"ת - הסבר המודל.
 • הקשר בין מודל אפר"ת לסטריאוטיפים.
 • יישום המודל במצבי קונפליקט.