פתיחה באש

מטרת השיעור

לימוד הנחיות מערך האבטחה לשימוש  בכח ובנשק בשגרה ובחרום.

נושאי השיעור

 • מושגי יסוד
 • לשון החוק
 • הבעיתיות בשימוש בנשק
 •  זיהוי סכנת חיים מוחשית.
 • תנאי יסוד בסיסיים לפתיחה באש - אמצעי תקיפה/ כוונת פגיעה/יכולת פגיעה
 • כללי ברזל לשימוש בכלי ירייה.
 • פתיחה באש  במקרה של סכנת חיים.
 • שלבי פתיחה באש.
 • תקיפה בנשק קר.
 • תוקף שנמלט- סדר פעולות.
 • שימוש בנשק לצורך הגנה עצמית.
 • נוהל  טיפול במקרה של זיהוי "מחבל מתאבד וודאי".
 • פעולות בגמר ירי.

 

 •