סיכונים ומפגעים

נושאי השיעור

  • מושגי יסוד
  • הכרות עם סיכונים כלליים ועם סיכונים לפי תפקיד.
  • התנהגות בטוחה