נשק צמוד

נושאי השיעור

  • מהו נשק צמוד?
  • ענידת נשק
  • תעודות ורשיונות.
  • נקיון הנשק
  • פריקת נשק בבית
  • אחסון כלי ירייה בבית.