ניהול מצבי חירום

נושאי השיעור

  • התמודדות במצבי לחץ.
  • מיקום המנהל בעת האירוע.
  • ארגון חדר המצב.
  • חלוקת תפקידים.
  • ביצוע הערכת מצב ברמת מנהל.
  • אמצעי ניהול ושליטה בעת אירוע- תיקי חירום.