נוהל לחימה בעת תקרית

מטרת השיעור

לימוד והבנת כלל ההנחיות בנושא הפעלת כח ונשק בעת אירוע מכוון כלפי המאבטח ו/או המאובטח.

 

נושאי השיעור

  • הבנת הבעיתיות שבנשיאת נשק.
  • הבנת המגבלות החלות על המאבטח מהיותו נושא נשק.
  • פרוט ההנחיות בשימוש בנשק במצבי הסכנה השונים.
  • הבנת הכללים המנחים בלחימה.