נוהל בני ערובה

מטרת השיעור

הכרת  הנוהל ולימוד העקרונות המנחים בעת טיפול במצב בני ערובה.

נושאי השיעור

* הכרת המושגים בניהול בני ערובה.

* הכרת הייחודיות של הלחימה בעת נוהל בני ערובה.

* הכרה והבנת המצבים השונים בנוהל בני ערובה.

* הכרת העקרונות המנחים בעת כניסה לפעולה.