נהלי עבודה לאיש ביטחון

נושאי השיעור

  • השתקת מערכת הגילוי.
  • הגעה למקום האירוע.
  • ביצוע הערכת מצב.
  • דיווח
  • בידוד זירת האירוע.
  • כניסה לחדר / משרד.
  • כיבוי האש.