מערכות ניהול למידה

עומרים- המרכז הישראלי ללמידה מתוקשבת, מציע ללקוחותיו מגוון פתרונות תוכנה לניהול ומעקב אחר מערך הלמידה , ההסמכה ושמירת כשירותם של הלומדים.

מערכת קש"מ

מערכת הקש"מ מאפשרת למנהל לקבוע אלו כשירויות מחוייב כל עובד להשיג במסגרת תפקידו בארגון. לכל תפקיד ייקבע סל כשירויות והעובדים יסווגו לקבוצות על סמך סל זה.

E.M.S - Examination Management System  

 מערכת E.M.S נועדה לאפשר למנהל מעקב אחר הסמכתם ושמירת כשירותם של העובדים על סמך סל הכשירויות שנקבע לכל עובד. ע"פ תוכנית סדורה מראש יוזמן העובד לבצע בחינת הסמכה על מנת לוודאכי כשירותו  נשמרה לאותו תפקיד או משימה . 

מערכת ה E.M.S מאפשרת להכין מראש שאלות לכל תחום למידה ואף לחלק את השאלות ע"פ קבוצות . מערכת ה E.M.S תדע לבחור באופן רנדומאלי מתוך רשימות אלו שאלות אשר יוצגו לנבחן.עובד שלא יעמוד בבחינה או המבקש לבצע רענון טרום בחינת ההסמכה יוזמן להיכנס למערכת ניהול הלמידה LMS 

מערכת ה-LMS

עומרים מעמידה לרשות לקוחותיה מערכת ניהול למידה ((LMS- learning Management System אשר מאפשרת למנהל מעקב אחר ביצוע הלמידה, מעקב ציונים, זימון תלמידים, שליחת התראות והוצאת דוחות למידה בחתך תלמיד, מקצוע, מחלקה , מתקן ועוד.