מערכות גילוי וכיבוי אש

נושאי השיעור

  • רכזת גילוי אש ועשן
  • מערכת הגלאים
  • מערכת המתזים
  • מערכת כיבוי אוטומטית- מנדפים
  • מערכת דלתות אש
  • חלונות עשן
  • חייגן