מחבל מתאבד

מטרת השיעור

 • הבנת עקרונות העבודה המנחים בעת טיפול במחבל מתאבד,.
 • לדעת לטפל באדם החשוד כמחבל מתאבד.
 • לדעת לטפל במחבל מתאבד וודאי.

נושאי השיעור

 • הכרת הגדרות  בסיסיות.
 • הנחות עבודה.
 • דפ"אות היריב.
 • בעייתיות באיתור וטיפול בחשוד כמפגע מתאבד.
 • סימנים מחשידים.
 • אופן הטיפול בחשוד כמפגע מתאבד.
 • הבסיס החוקי לטיפול בחשוד כמפגע מתאבד.
 • שיטת הטיפול המדורג- סדר פעולות.
 • שימוש בנשק בעת טיפול בחשוד כמתאבד.
 • שימוש בנשק כלפי אדם שזוהה בוודאות כמחבל מתאבד.
 • מפגע מתאבד שנכנע לאיום בנשק.
 • מחבל מתאבד עם תחתוני נפץ.