למידה מתוקשבת

 

הדרכה/למידה מתוקשבת היא שיטת הוראה/למידה יחידנית אשר עושה שימוש בתוכנות מחשב אינטראקטיביות לצורך העברת המסרים הלימודיים ברשת.

הדרכה מתוקשבת הינה מושג המכליל בתוכו שימוש בכל סוגי הטכנולוגיות להדרכה/למידה'  ביניהן הדרכה סינכרונית (שיעור מרחוק מונחה מדריך) וא-סינכרונית (לומדות, סרטוני סמן ומצגת מתוקשבת).

הלמידה המתוקשבת הינה שיטה הולכת וגדלה  למימוש תהליכי ההכשרה ושמירת הכשירות, תוך טיוב תהליך ההדרכה וייעולו. אחוז השימוש בטכנולוגיות למידה הינו כ- 15% בארץ, וכ- 32% בעולם.

הלומדה היא מתודולוגיה הדרכתית מתוקשבת שמטרתה להקנות ידע, ערכים ומיומנויות באמצעות למידה עצמית בתוכנת מחשב.

 במה נבדלת הלומדה משיטות הוראה אחרות?

מונחי גודל וזמן

היקף תכני הלומדה נמדד במספר היחידות או הפרקים ואף ברמת המסכים, אך גודלה הוא סופי. משך הלימוד נמדד ברמת האינטראקטיביות של חלקי הלומדה וכמו כן, בכמות החזרה על התכנים.

הדרכה

הלומדה מתווכת בין הלומד לבין החומר הנלמד.

משובים ודינמיות

התיווך בלומדה נעשה על ידי מחשב, הממשב את הלומד. המשוב מאפשר למידה במסלולים מוגדרים מראש המווסתים עצמם על פי קצב הלימוד האישי של הלומד.

עם זאת, טווח התגובות של הלומד בלומדה הוא מוגבל וידוע מראש (להבדיל ממדריך).

לימוד ואימון 

תפקיד הלומדה הוא להביא את הלומד לשינוי ביכולות, בידע, בעמדות, בחשיבה, בתפיסה מוסרית ואף לביצוע משימה או ביצוע תפקיד, כלומר, ללמידה.

הלומדה עושה שימוש באמצעי המחשה מתקדמים, דורשת את השתתפות הלומד וכוללת אינטראקטיביות של הלומד על מנת להבטיח אימון ותרגול של החומר הנלמד, או לשם בדיקת תוצאות הלמידה. היבט האימון בלומדה הוא מוגבל ומאפשר אימון קוגניטיבי בלבד.

לימוד עצמי

הלומדה היא יחידה ללימוד עצמי והיא מתבססת על ההנחה כי הלומד הוא פעיל. הלומדה מניחה על כתפיו של הלומד את האחריות להגיע אל מטרות ההוראה הרצויות ואינה תלויה בנוכחותו של גורם נוסף. לכן, לומדה בנויה סביב הצורך בהגברת המוטיבציה ללמידה של הלומד.