חנק

נושאי השיעור

  • אנטומיה של בית הבליעה.
  • סיבות לחנק.
  • אבחנה.
  • טיפול.