התפשטות האש

נושאי השיעור

  • קרינה
  • הולכה
  • מעבר חום