התחשמלות

נושאי השיעור

  • מערכת העצבים.
  • מערכת הולכה חשמלית.
  • סכנות.
  • אבחנה.
  • טיפול.