הרעלות

נושאי השיעור

  • דרכים לספיגת רעלים.
  • חומרים נפוצים בסביבת העבודה.
  • חומרים נפוצים בסביבת הבית.
  • כללי בטיחות.
  • סכנות
  • "עשה ואל תעשה"