הצהרת פרטיות

אנו מאמינים כי זכותך לדעת מדיניות שמירת הפרטיות והסודיות הנקוטה על ידינו באתר האינטרנט אותו אנו מפעילים ("האתר").

אנו מחויבים לשמירת סודיות הנתונים ולהגנה על מידע שיימסר על ידיך בעד השימוש באתר, כמפורט להלן.

איסוף המידע והשימוש בו

לשם רישום לאתר או הזמנת שירות תתבקש לספק לנו מידע אישי: שם, כתובת, דואר אלקטרוני ותעודת זהות ("הפרטים האישיים") .

במהלך שימושך באתר, יישמר וייאסף גם מידע הנוגע להזמנות שיבוצעו על ידך, למוצרים שיירכשו על ידך וכך לתדירות הפניות לאתר וסוגן ("הפרטים העסקיים"), וכן מידע הנאסף על ידי המערכת, כגון: נתוני מערכת ההפעלה, קישוריות, גרסת תוכנה וגרסת דפדפן, כתובת IP ("הפרטים הטכניים").

הפרטים העסקיים והפרטים הטכניים יקראו להלן ביחד: ("המידע").

הפרטיים האישיים יהוו בסיס להצטרפותך לרשימת לקוחותינו, ויאפשרו לנו לספק לך את השירותים שיוזמנו על ידך, וכן עדכונים, שינויים ושיפורים שיוכנסו בהם.

המידע ישמש אותנו למשלוח חומר מקצועי, עדכונים והודעות שונות, מידע אודות שירותים ומבצעים מיוחדים העשויים להועיל ולעניין את קהל לקוחתנו ("העדכונים").

כמו כן ישמש אותנו המידע בניהול רשימת לקוחותינו, גביית כספים, היערכות לוגיסטית ועסקית, וכיוצ"ב.

אנו עשויים להשתמש במידע ובנגזרותיו לצרכים עסקיים, פרסומיים ושיווקיים שונים, לרבות מסירתו לצדדים שלישיים בנסיבות מסוימות, אולם אנו מתחייבים כי שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת, באופן כללי ללא התייחסות פרטנית למידע הקשור ללקוח מסוים, אלא לחתך לקוחות מסוים, בעל מאפיינים מסוימים.

הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה לעשיית שימוש בהם על ידינו על מי מטעמנו כאמור לעיל בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתו של המשתמש לקבל דברי דואר, בין היתר בדואר אלקטרוני. ניתן, בכל עת, להפסיק את משלוח העדכונים ודברי הדואר באמצעות סימון המשבצת הרלבנטית באתר או משלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@omarim.co.il.

קישורים (Links)

האתר עשוי לכלול קישורים לאתר אינטרנט אחרים, או מידע שהוגש לנו על ידי משתמשים או אתרים אחרים. תשומת לבכם מופנית לכך שאיננו אחראים, ואיננו יכולים להיות אחראים, למדיניות השמירה על הפרטיות באתרים אלה, או לכל מידע המופיע בהם מכל בחינה שהיא.

הצפנה

המידע הנמסר לנו מועבר באמצעות שרת מאובטח בפרוטוקול SSL. למרות מאמצים אלה, קיים סיכון מסוים של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד אנו ננקוט באמצעי אבטחה סבירים, לא נהיה אחראים בגין כל נזק שהוא אשר ייגרם בעקבות חדירה כאמור, או בגין העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מכך.

הודעות בדבר שינויים

אנו שומרים על זכותנו לשנות מעת לעת את האמור בהצהרה זו. הודעה על כך תופיע באתר הבית שלנו, על מנת שתוכל תמיד להיות מעודכן בסוג המידע האישי שנאסף ובשימוש שנעשה בו.

הסכמת המשתמש

הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה מציד המשתמש לכל האמור לעיל.

חברת עומרים מברכת אתכם על השימוש באתרנו.