החוק למניעת הטרדה מינית

מטרת השיעור

הלומדה משמשת לרענון נושא מניעת הטרדה מינית בעבודה ומחליפה את ההדרכות בכיתה.

נושאי השיעור

  • הכרת החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.
  • מודעות להקשר החברתי של התופעה.
  • לדעת לבדוק את עצמכם איך אתם מתנהגים?
  • לדעת מה ניתן לעשות במקרה שהוטרדתם.