בטיחות בחירום

נושאי השיעור

  • מצבי חירום
  • דיווח בחירום
  • בטיחות באש
  • התנהגות בזמן פינוי
  • רעידות אדמה