אמצעי כיבוי

נושאי השיעור

  • עמדת כיבוי אש
  • מים
  • מטפים
  • סמיכות