הכשרה למאבטחים

נושאי השיעור

  • הכשרה לנשיאת נשק.
  • תהליך הנפקת תעודות.
  • חשיבות להזנת כתובת נכונה.
  • תעודת מתקן ירי.
  • נשיאת כלי ירייה ארגוני.