מערכות תומכות

נושאי השיעור

  • מערכת הגז
  • מערכת החשמל
  • מערכת מיזוג אויר
  • מערכת בקרת אנרגיה