תקשורת תומכת למניעת אלימות

מטרת השיעור

  • המשתתפים יכירו עקרונות מפתח בנושא תקשורת בין אישית הרלוונטיים לתחום עיסוקם כמאבטחים.
  • המשתתפים ינתחו אירועים וסיטואציות באמצעות מערכת הלמידה המתוקשבת.
  • המשתתפים יידעו להתאים את הכלים שנלמדו לסביבת העבודה שלהם.

אוכלוסיה

בודקים ומאבטחים  לקראת הכשרה או/ ו לצורך שמירת כשירות.

נושאי השיעור

  •  הקשבה- הגדרה.
  • הקשבה פעילה - הגדרה.
  • הכרת המושג אמפטיה.
  • הכרת המושג שיקוף.
  • ההבדל שבין אמפתיה להזדהות.
  • יישום המושגים הנ"ל בעבודת המאבטח.