תקשורת מילולית ותקשורת בלתי מילולית

מטרת השיעור

  • המשתתפים יכירו עקרונות מפתח בנושא תקשורת בין אישית הרלוונטיים לתחום עיסוקם כמאבטחים.
  • המשתתפים ינתחו אירועים וסיטואציות באמצעות מערכת הלמידה המתוקשבת.
  • המשתתפים יידעו להתאים את הכלים שנלמדו לסביבת העבודה שלהם.

אוכלוסיה

בודקים ומאבטחים  לקראת הכשרה או/ ו לצורך שמירת כשירות.

נושאי השיעור

  • מסר מילולי.
  • שפת גוף.
  • סוגי מבטים.
  • טון דיבור, אינטונציה, גוון קול, קצב.
  • מרחב טריטוריאלי.
  • הופעה
  • תנועה