פינוי וסריקה

נושאי השיעור

  • קבלת החלטה.
  • ביצוע הערכת מצב לקראת פינוי -
  1.            את מי מפנים? ( כולם ? אגף ? קומה? )
  2.            סדר הפינוי- את מי מפנים קודם, במקביל ובדירוג.
  3.             לאן מפנים? בחירת נקודת פינוי.