עקרונות התשאול

מטרת השיעור

הבנת חשיבות התשאול ודרכי התשאול.

נושאי השיעור

  • גילוי סמ"חים בתשאול.
  • סימנים המעידים על שקר.
  • אופן התשאול.
  • עקרונות התשאול.
  • המידע שניתן להפיק טרם התשאול.
  • נתונים בתיעוד.
  • שת"פ עם המתושאל.
  • כיצד נשיג שיתוף פעולה.
  • טכניקת התשאול הנכון.

 

  •