סימנים מחשידים

מטרת השיעור

הכרת הסמ"חים האפשריים  ע"מ לסייע במתן כלים לאיש האבטחה לאיתור חשודים ולמניעתו וסיכולו של אירוע

נושאי השיעור

  • מהו סמ"ח.
  • מקורות הסמ"ח.
  • חשיבות באיתור הסמ"חים.
  • סמ"חים באדם.
  • סמ"חים ברכב.
  • סמ"חים בכבודה.
  • סמ"חים בתיעוד.