סוגי שריפות

נושאי השיעור

  • גז- גפ"מ ודומים

               תכונות- כבד מהאויר

               סכנות- דליק, רעיל , נפיץ

               שיטות כיבוי - ניתוק

 

  • נוזלים דליקים

               תכונות- קל מהמים

                סכנות- נדיף, רעיל, דליק, נפיץ

 

  • מוצקים