התנהגות קהל בעת אירוע חרום

נושאי השיעור

  • הפחד והחשש
  • תסמונת העדר
  • חוסר הידיעה
  • הובלה, ריכוז ושליטה.