הנעה לשיתוף פעולה

מטרת השיעור

  • המשתתפים יכירו עקרונות מפתח בנושא תקשורת בין אישית הרלוונטיים לתחום עיסוקם כמאבטחים.
  • המשתתפים ינתחו אירועים וסיטואציות באמצעות מערכת הלמידה המתוקשבת.
  • המשתתפים יידעו להתאים את הכלים שנלמדו לסביבת העבודה שלהם.