החייאת מכשירים

נושאי השיעור

  • הצגת מכשירי החייאה.
  • פירוק והרכבה.
  • שימוש נפוץ ע"י צוות מטפל.
  • שילוב בסכמת החייאה.