החייאת ילד

נושאי השיעור

  • התייחסות לזירת האירוע.
  • בדיקת מצב הכרה.
  • פעולות ראשונות מצילות חיים.
  • הזעקת עזרה.
  • רצף החייאה בהתאם לגיל.