בטיחות בעבודה

נושאי השיעור

  • בטיחות חשמל
  • מניעת החלקה ומעידה
  • הרמה ונשיאה נכונה
  • עבודה מול מחשב
  • חומרים מסוכנים
  • בטיחות עם גז
  • ציוד וביגוד מגן