בטיחות בארגון

נושאי השיעור

  • מדיניות הבטיחות
  • מערך הבטיחות
  • דיווח בשגרה
  • עזרה ראשונה
  • הדרכה